Individuele interventies 

Ascenditur biedt werk- en zorggerelateerde diensten aan. Op basis hiervan onderscheiden we drie soorten interventies voor werknemers:

  • Behandeltrajecten

  • Inzetbaarheidstrajecten

  • Een gecombineerd traject binnen Zorg + Werk

Onze interventies volgen de volgende stappen: screening, fysiek, mentaal & sociaal, werkomgeving en beter functioneren. 

Bent u verwijzer?

Voor verwijzers hebben we een aparte
informatiepagina. Hier kunt u lezen hoe u cliënt of patiënt kunt aanmelden voor een interventie bij Ascenditur.

Behandeltraject zorg

Dit zijn trajecten waarbij werknemers worden ingestuurd omdat er sprake is van een sluimerende of acute beperking van de belastbaarheid. De oorzaak is vaak (deels) medisch. De werknemer is als gevolg hiervan vaak niet meer inzetbaar

Het traject start met een indicering door de Physician Assistant. Deze stelt een diagnose en maakt een plan voor het behandeltraject. In het traject gaan er meerdere (medische) behandelaren aan de slag met de geconstateerde belastbaarheidsproblemen. De trajecten, die langer kunnen duren (vaak 12 of 18 behandelingen), staan onder regie van de PA.

Inzetbaarheidstraject werk

Dit zijn trajecten waarbij werknemers worden ingestuurd omdat er sprake is van een mogelijke verstoring of belemmering van de inzetbaarheid. De oorzaak is vaak niet-medisch. De werknemer is vaak (nog) inzetbaar.

Het traject start met een screening door de inzetbaarheidscoach. Deze bepaalt de hulpvragen en de doelstellingen. Hierop volgt een kortdurend traject (met een begeleidend of coachend karakter. De inzetbaarheidscoach verzorgt de trajectregie en de afstemming met werknemer én de werkgever

Zorg+Werk

Binnen onze Zorg+Werk interventies bieden we een combinatie van indicering, behandeling en inzetbaarheidsbegeleiding.
Zorg+Werk trajecten zijn bedoeld voor complexere cases, waarbij de afstand tot arbeidshervatting groter is. 

Screenen

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Inzetbaarheids-gesprek

Screenend gesprek om hulpvragen en doelstellingen in kaart te brengen. Met name bij niet-medische belemmeringen.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Medische indicering

Indicering door Physician Assistant gericht op het in kaart brengen van de medische situatie en voorstel tot behandeling. 

Fysiek 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Leefstijl coaching

Coaching ten aanzien van bewegen, voeding en gedrag ter verbetering van de algehele gezondheid.

Lees meer

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Orthomoleculaire therapie

Het doel is om een optimale concentratie voedingsstoffen in iemands lichaam te realiseren.

Lees meer

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Fysiotherapie

Behandeling en begeleiding gericht op het verbeteren van de lokale belastbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan knie, rug of schouderklachten. 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Fysieke training

Begeleiding bij training gericht op het verbeteren van de algehele belastbaarheid; kracht en conditie.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Hydrotherapie

Beweegtherapie en training in water met name voor mensen die niet regulier kunnen trainen als gevolg van een lage belastbaarheid.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Voeding coaching

Advies en coaching ten aanzien van voeding(spatronen) afgestemd op specifieke doelen en/of aandoeningen.

Mentaal & Sociaal

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Burn-out coaching

Begeleiding gericht op het herkennen, voorkomen en behandelen van stress-gerelateerde klachten en burn-out.

Lees meer

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Ontspannings-coaching

Coaching technieken voor het aanleren van ontspanningsmethoden ter verbetering van welzijn en stressmanagement.

Lees meer

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Rouwverwerking en verlies

Ondersteuning bij het verwerken van verlies en rouw, voor het hervinden van emotionele balans.

Lees meer

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Financiele/budget coaching

Coaching en begeleiding ten aanzien van de persoonlijke financiële situatie.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Psychologische ondersteuning

Professionele hulp bij psychische uitdagingen ter verbetering van mentaal welbevinden.

Werkomgeving

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Mediation

Bemiddeling bij conflicten binnen de werkomgeving om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Ergonomische werkplek

Analyse van de werkplek om een optimale en veilige werkomgeving te waarborgen.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Leiderschap en gesprektechnieken

Training in effectieve communicatie en leiderschapsvaardigheden voor een betere werkrelatie.

Beter functioneren

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Functionele Capaciteit Evaluatie 

Assessments om de fysieke capaciteit behorende bij de aan een functie gerelateerde taken te onderzoeken.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Timemanagement & werk prive balans

Strategieën om een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven te vinden.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Inzetbaarheidsprofiel

Met behulp van je persoonlijke inzetbaarheidsprofiel krijg je een concrete aanpak voor de ontwikkeling van je carrière, de route naar meer werkgeluk of het vinden van je volgende uitdaging.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.