Zorg + werk 

Binnen Zorg + Werk bieden we de mogelijkheid om medische behandeling te combineren met de inzetbaarheidsbegeleiding. Hierbij bieden we indicering, medische behandeling en begeleiding tot werk in één traject onder regie van de Physician Assistant.

Het streven is om vanuit een gedegen situatieanalyse tot een traject te komen, waarbij een verbetering van de belastbaarheid en een passende copingstijl (i.c.m. begeleiding) er voor zorgen dat mensen (her)inzetbaar worden, op een werkplek waar ze goed en duurzaam kunnen functioneren.

Uitgangspunten Zorg + Werk

Domein overstijgend

Op het moment dat medische zorg en begeleiding naar werk georganiseerd wordt, dan is dat vaak verspreid over meerdere wettelijke domeinen. Hierdoor heb je dienstverlening die door verschillende behandelaren/ begeleiders én meerdere instanties wordt georganiseerd. Bij Zorg + Werk werken we domein overstijgend. Hierdoor ontstaat een klantgerichte, efficiënte en effectieve aanpak vanuit één aanbieder.

Integraal en drempelloos

Meest kenmerkend en daarmee onderscheidend is dat de klant Integraal en drempelloos het traject van behandeling, zorg en ondersteuning tot en met participatie kan doorlopen. Dit komt omdat bij Zorg + Werk de trajectregie en alle deelacties binnen één omgeving plaatsvinden en de klant persoonlijke begeleiding krijgt van één van de behandelaren binnen het traject.

Odoo + afbeelding en tekst

Voor wie is Zorg + Werk

Zorg + Werk is er voor iedereen waarbij medische aanhoudende complexe en of meervoudige belemmeringen (denk aan medische klachtenbeelden zoals; chronische pijn, psychische stoornissen, neurologie, dwarslaesie, hersenletsel, amputatie en aandoeningen aan organen) – én – door een aanhoudende situatie van inzetbaarheidsproblematiek, duurzame participatie niet (meer) tot stand komt.

De mogelijkheden binnen Zorg + Werk

Hoewel ons uitgangspunt is om de dienstverlening binnen Zorg + Werk te integreren is ze onder te verdelen in drie onderdelen; indicering, advisering en interventies. Hierbij kun je denken aan de volgende diensten:

Indicering

 • Kort consultant traject revalidatiearts

 • Diagnostiek en indicering GZ Psycholoog

 • Fysieke belastbaarheidsevaluatie 

 • Inzetbaarheidsscreening

 • Arbeidsdeskundig onderzoek

 • Neuropsychologisch onderzoek

 • Werkplek onderzoek

Adviseren

 • Behandelplan sociaal - medische problematiek

 • Werkplekinrichting en ergonomisch advies

 • Advies ondersteuning en hulpmiddelen 

 • Arbeidsdeskundig advies

 • Inzetbaarheidsadvies

 • Belastbaarheidsadvies

 • Ergonomisch advies


Interventies

 • Trajectregie medische behandeling

 • Behandeling medisch specialistische revalidatie

 • Paramedische behandeling

 • Psychologische behandeling

 • Re-integratie

 • Jobcoaching


Bekijk alle mogelijke interventies

Heeft u interesse in de diensten binnen Zorg + Werk?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 045-888 4074, of stuur een bericht via de knop hiernaast