Arbodienstverlening

Vanuit de Arbowet en de uitwerking hiervan in het Arbo besluit zijn er voor organisaties een aantal bepalingen die de inzet van een Arbodienst wenselijk maakt. Veiligheid en gezondheid in werk staan centraal in de dienstverlening van de arbodienst.

Arbodienst via Ascenditur

Ascenditur is, zoals we het zelf noemen, een inzetbaarheidsdienst. Dat betekent dat we alle dienstverlening die met inzetbaarheid te maken heeft aanbieden. 

Wij staan werkgevers bij rondom de wetmatige verplichtingen van de Arbowet. Tegelijkertijd bieden we de kennis en aandacht om de inzetbaarheid binnen de organisatie zo goed mogelijk te organiseren. 

Om onze klanten volledig te ondersteunen, bieden wij álle diensten die bij de arbodienst behoren aan. Samen met de bedrijfsartsen van WVM Consult en andere Arbo kerndeskundigen ondersteunen we u bij de volgende diensten:


Welke diensten bieden we vanuit de arbodienst aan

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

  • Begeleiding bij ziekteverzuim.

  • Oordeel en advies van de bedrijfsarts.

  • Advies over arbeidsomstandigheden.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen zo klein mogelijk te maken dien je als organisatie geregeld de risico’s in kaart te brengen.

Door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de risico’s niet alleen in kaart gebracht, maar ontvang je ook advies over maatregelen om risico's te verminderen of voorkomen.

Met behulp van een plan van aanpak ga je dan de belangrijkste risico’s aanpakken om de werkomgeving veilig en vrij van gezondheidsbelemmeringen te maken.

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Periodiek dient de werkgever de werknemer de gelegenheid te bieden om een onderzoek te ondergaan gericht op verminderen of voorkomen van gezondheidsrisico’s die gerelateerd zijn aan de arbeid.

Dit betekent in praktijk dat de in een RI&E gesignaleerde risico’s verder worden onderzocht. Dit onderzoek (vaak ook aangeduid als PAGO) wordt in de praktijk vaak aangevuld met een onderzoek naar de algehele gezondheid van de medewerker en onderdelen die voor de werkgever van belang zijn. Een dergelijk uitgebreider onderzoek noemt men vaak een PMO, een Preventief Medisch Onderzoek.

Odoo + afbeelding en tekst

Begeleiding bij ziekteverzuim

Hiermee wordt bedoeld de begeleiding van de werkgever bij ziekteverzuim van werknemers. Dit bestaat uit verzuimmanagement, met name gericht op de goede organisatie van het proces en beïnvloeden van gedrag bij verzuim.  Aangevuld met casemanagement o.a. bestaande uit het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie en andere verplichtingen behorende bij de wet verbetering poortwachter, begeleiding van langdurige en complexe verzuimgevallen of adviseren over aanpassingen van de werksituatie.


Advies over arbeidsomstandigheden

De arbodienst kan werkgevers adviseren over de inrichting van de werkplek, de werktijden, de werkdruk, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere aspecten omtrent de arbeidsomstandigheden.

Oordeel en advies van de bedrijfsarts

Bij aanhoudend verzuim heeft de bedrijfsarts een belangrijke functie. De bedrijfsarts beoordeelt de arbeidsongeschiktheid en de mate ervan. Hierbij geeft hij ook een advies dat de werkgever en werknemer kunnen gebruiken ten behoeve van de re-integratie; het werkhervattingsadvies. 

De bedrijfsarts stelt na zes weken (soms eerder) een probleemanalyse op. Veelal ziet hij de werknemer bij lang verzuim periodiek om telkens nieuw advies uit te brengen. Rondom de 48e week wordt een lijst van mogelijkheden opgesteld in de vorm van een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Aan het einde van een verzuim (rond week 90) wordt een actueel oordeel opgesteld t.b.v. een aanvraag WIA of eerder als een medewerker ziek uit dienst gaat (bij een tijdelijk dienstverband).
Ontdek hoe onze arbodienst uw organisatie kunnen ondersteunen. 

Neem vandaag nog contact met ons op.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de Inzetbaarheidsnieuwsbrief

Inschrijven Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding!
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Arbodienstverlening Heerlen

Bekijk hoe we onze arbodienstverlening in Heerlen aanbieden.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Arbodienstverlening Roermond

Bekijk hoe we onze arbodienstverlening in Roermond aanbieden.