Spoor 1: Re-integratie in eigen werk

Wanneer een werknemer langdurig verzuimt, wordt er in re-integratie spoor 1 samen met de werkgever gezocht naar een creatieve oplossing om de werknemer weer aan de slag te krijgen binnen eigen organisatie.

Spoor 1 bij Ascenditur

Zodra er bij verzuim weer mogelijkheden tot arbeid ontstaan start de re-integratie. In eerste instantie is de re-integratie gericht op terugkeer in eigen functie of in een andere (tijdelijke) functie bij de eigen werkgever. Dit noemt men spoor 1.

Logischerwijs worden binnen spoor 1 de volgende mogelijkheden onderzocht:

  1. re-integratie in eigen functie

  2. re-integratie binnen de afdeling in een andere functie

  3. re-integratie op een andere functie binnen de organisatie

  4. re-integratie op een tijdelijke en toegesneden functie 

Het inrichten van een passende re-integratie bestaat uit het vinden van balans tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting die gepaard gaat met het werk. De bedrijfsarts geeft vanuit zijn kennis van de belastbaarheid een advies aan de organisatie. Het is echter aan werknemer en werkgever om hier een praktische invulling aan te geven. Samen verken je de mogelijkheden qua taken, werkzaamheden, duur, omstandigheden, aansturing en ondersteuning. 

Het inrichten van re-integratie is een proces waarin kennis, inzicht en creativiteit samen komen. Niet altijd eenvoudig en minder voor de hand liggende opties liggen vaak niet in het vizier van de werkgever. Ondersteuning van een specialist kan een waardevolle verrijking zijn. Ascenditur kan als partner de kennis over uw organisatie combineren met de expertise van re-integratie. Zo mist u geen kansen op re-integratie en houdt u de verzuimkosten zo laag als mogelijk.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij spoor 1 re-integratie?

Onze experts denken graag mee om de re-integratie te laten slagen. Neem contact met ons op!


Sporenbeleid: Wet verbetering Poortwachter


Eerste spoor (terugkeer naar eigen functie of aangepast werk):

Het eerste spoor, ongeacht het ziektejaar, richt zich op de terugkeer van de werknemer naar zijn eigen functie bij de huidige werkgever. Als dat niet haalbaar is, wordt gekeken naar aangepast werk binnen dezelfde organisatie. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de werknemer te ondersteunen bij een veilige en effectieve re-integratie.

Tweede spoor (zoeken naar passende functies buiten de organisatie):

Het tweede spoor komt in beeld als terugkeer naar de eigen functie of aangepast werk binnen de huidige organisatie niet mogelijk blijkt. In dit spoor wordt actief gezocht naar passende functies bij andere werkgevers. Het doel is om de werknemer te helpen bij het vinden van geschikt werk buiten de huidige organisatie, met de benodigde ondersteuning en begeleiding.