Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van werknemers om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken, waarbij zowel het welzijn van de medewerker als de continuïteit en concurrentiekracht van de organisatie centraal staan.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Met duurzame inzetbaarheid wordt een hoogwaardige, blijvende inzetbaarheid van personeel beoogd en gaat verder dan verzuimbeleid.

Duurzame inzetbaarheid is een onderdeel van HRM dat zich richt op een continue, economisch hoogwaardige inzet van medewerkers in een dynamische werkomgeving. Hierbij is er voortdurend aandacht voor de fysieke en mentale capaciteit, de competenties en benodigde vaardigheden, werkplezier en werkhouding en sociale beïnvloeding van de werknemer.

Uniek aan Ascenditur

Uniek aan de benaderingswijze van Ascenditur is dat wij integraal kijken naar alle  deelaspecten van duurzame inzetbaarheid:

Vitaliteit - Werkvermogen - Employability

Ascenditur biedt een multidisciplinaire aanpak, waarin vanuit verschillende disciplines de juiste elementen worden samengevoegd voor een aanpak op maat.

Odoo tekst en afbeelding blok

Vitaliteit

De motivatie en energie om te kunnen en willen presteren

Werkvermogen

Het fysiek en mentaal in staat zijn om hoogwaardig te kunnen werken

Employability

De mate waarin je beschikt over de juiste vaardigheden en competenties om een functie te bekleden

Beleidsmatig
Strategie en uitvoering

Duurzame inzetbaarheid draagt bij tot organisatiedoelen als arbeidsproductiviteit, laag verzuim en hoge medewerkerstevredenheid. Ascenditur heeft een projectmatige aanpak om duurzame inzetbaarheid blijvend te integreren in het beleid.

Binnen een duurzaam inzetbaarheidsproject onderscheiden we de fasen: betrokkenheid medewerkers - onderzoek en dataverzameling - individuele coaching - persoonlijke interventies - rapportage en aanbevelingen.

Op alle niveaus 
Werknemer en organisatie in Nederland

Het hoogwaardig inzetbaar houden van de medewerker heeft een ontegenzeggelijke waarde voor de continuïteit van de organisatie. Daarom bieden we interventies aan voor individuele medewerkers, managers en teams.

Alle trajecten en interventies worden begeleid door inzetbaarheidscoaches en uitgevoerd door de professional die het best past bij de uitdaging.

Ascenditur verzorgt duurzame inzetbaarheid in heel Nederland.

Interventies
Meetbaar versterken

Interventies hebben betrekking op het versterken, trainen of coachen van een individu op fysiek, mentaal of sociaal vlak in de werkomgeving of binnen de functie.

Interventies zijn gericht op het verbetering van de vitaliteit, het werkvermogen of de employability.  

Ascenditur meet de effecten van interventies en koppelt op een betrouwbare manier terug aan werknemer en werkgever.

Uw organisatie wil aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid
Maar u weet niet precies waar u moet beginnen?