Verzuimmanagement

Ondanks alle preventieve inspanningen om mensen inzetbaar te houden, zal er altijd sprake zijn van verzuim. Om verzuim beheersbaar te houden is het belangrijk om een proactieve houding te hanteren en duidelijkheid te hebben rondom het verzuimproces bij zowel werknemer als leidinggevende. 

Verzuimmanagement bij Ascenditur

Duidelijkheid en proactief handelen zijn belangrijke succesfactoren in het managen van verzuim. Bij Ascenditur geven we invulling aan het verzuimmanagement en verzuimbeleid binnen uw organisatie aan de hand van 7 overtuigingen:

1. DI-aloog - altijd in gesprek over inzetbaarheid

Centraal in het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers staat de regelmatige dialoog over dit onderwerp. Vanuit deze gesprekken ontstaat vaak een signaal over mogelijk, aanstaand verzuim. Door op de juiste manier aandacht te besteden aan de persoonlijke inzetbaarheid van een medewerker en hoe een werknemer zich binnen een organisatie voelt en functioneert, kan een belangrijk deel van het langdurig verzuim voorkomen worden.

Op het moment dat verzuim ontstaat is het belangrijk om de dialoog, zo goed als mogelijk, voort te zetten. Het voeren van een inzetbaarheidsgesprek tijdens verzuim, gaat veel makkelijker als je dit gesprek ook al voerde voordat een medewerker in verzuim raakte.

Odoo • Tekst en afbeelding

2. Zorg voor een helder en bij de organisatie passend verzuimprotocol

Om te zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen is het belangrijk dat de werknemer en de leidinggevende weten wat de normale gang van zaken is bij een verzuimmelding. In dit bedrijfseigen verzuimprotocol, regel je onder andere de volgende zaken:

  • De verzuimmelding (procedure)

  • De registratie van het verzuim (systeem)

  • De opvolging van verzuim (scenario’s)

  • De verantwoordelijkheden van werknemer en werkgever

  • De tijdlijn WvP (wet verbetering Poortwachter) en de actie op deze tijdlijn

  • De financiële en arbeidsvoorwaardelijke consequenties bij verzuim

  • Verzuim versus zorg- en calamiteitenverlof

  • De hersteld melding

Ascenditur heeft de overtuiging dat een intensieve benadering met veel aandacht in de eerste fase (week 1-4) de basis is voor een gemiddeld korter en minder frequent verzuim binnen uw organisatie. Het protocol voorziet hierin, maar is slechts de basis om tot een persoonsgericht aanpak te komen waarin ook ruimte is voor creativiteit en flexibiliteit om tot snelle re-integratie te komen.

3. Opleiding van de leidinggevende

De leidinggevende die werknemers begeleiden rondom inzetbaarheid en verzuim moeten wel kennis en vaardigheid hiertoe hebben of ontwikkelen. Middels literatuur, opleiding of training is het belangrijk dat de leidinggevende weet wat hij in welke fase moet doen, enige kennis van de Wet verbetering Poortwachter hebben en comfortabel zijn in het voeren van gesprekken.

Odoo + afbeelding en tekst

4. Werknemersbrochure

Om de werknemers van de organisatie helder en eenduidig te informeren over wat de werknemer moet doen bij verzuim is een brochure op basis van het bedrijfseigen verzuimprotocol een waardevol instrument. Hierin is ook aandacht voor de regierol en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden van een werknemer.

Maak met uw organisatie de stap van verzuim naar inzetbaarheid.

Neem contact met ons op.

5. Gebruik een systeem

Iedereen die betrokken is bij het managen van het verzuim bij een organisatie heeft toegang tot één systeem. Dit zijn naast de leidinggevende ook vaak HR, een casemanager en de bedrijfsarts. Het gebruik van één systeem, dat bovendien helemaal is afgestemd op verzuim, leidt ertoe dat iedereen toegang heeft tot dezelfde, relevantie informatie.

Het voordeel van een dergelijk systeem is de mogelijkheid om inzicht te krijgen in allerlei verzuimontwikkelingen en rapportages met kerncijfers en KPI’s te genereren.

6. Regelmatige evaluatie op basis van data

Omdat Ascenditur gebruikt maakt van een integraal systeem kunnen we de organisatie periodiek voorzien van informatie en rapporten. Deze data vormt de basis voor een gesprek om periodiek te evalueren en gezamenlijk te bepalen wat de volgende stappen zijn om het verzuim en de inzetbaarheid binnen een organisatie verder te vergroten. 

7. Schakel op tijd de juiste deskundige in

Bij het managen van verzuim is het belangrijk om tijdig de juiste deskundige in te schakelen. Hierin speelt de bedrijfsarts natuurlijk een belangrijke beoordelende en adviserende rol. Maar ook andere deskundigen kunnen belangrijk zijn bij beoordeling of het oplossen van het verzuim. Denk hierbij aan een arbeidsdeskundige, een werkplek deskundige, een inzetbaarheidscoach en allerlei deskundigen die ingezet kunnen worden bij een persoonlijke interventie (fysiotherapeut, stress- en burn-out coach, life-coach etc.)

Bij Ascenditur werken we met inzetbaarheidscoaches die geregeld het gesprek voeren met werknemers waarvan de inzetbaarheid aandacht verdient en die het gesprek van een leidinggevende kunnen overnemen in situaties waarbij complexiteit, vertrouwen of kwetsbaarheid een rol spelen. 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de Inzetbaarheidsnieuwsbrief

Inschrijven Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding!
Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.