Verzuimmanagement & Arbodienstverlening

Van verzuim naar inzetbaarheid!


Neem contact op

Met aandacht de juiste dingen doen

Verzuimmanagement en arbodienstverlening neemt een centrale rol in binnen het proces van inzetbaarheidsmanagement. Wettelijk gezien moeten er een aantal zaken gebeuren en bovendien is een werknemer uit de formatie weggevallen. 

Rondom de verplichte stappen vanuit de Wet verbetering Poortwachter is het belangrijk om de juiste arbodeskundigen, waaronder de bedrijfsarts, in te schakelen. Los daarvan is het van onderscheidende waarde om met de juiste aandacht en op basis van heldere afspraken het verzuimproces te managen, aandacht te hebben voor complexe verzuimgevallen en breed en creatief na te denken over de mogelijkheden tot re-integratie.

Zo maken we het verschil bij Ascenditur 

Preventie als basis

 • Alle medewerkers zijn in gesprek over hun persoonlijke inzetbaarheid. Dit vormt de basis voor het vroegtijdig herkennen en signaleren van (proces)verzuim.

 • De organisatie faciliteert medewerkers (tijd en middelen) om duurzaam inzetbaar te blijven.

 • Duidelijke communicatie over de afspraken en de werkwijze binnen de organisatie.

Tijdig de juiste acties

 • Bij (acuut) verzuim wordt op de eerste dag een screening gedaan ten aanzien van soort verzuim en verwachting. Waar nodig wordt meteen een interventie opgestart.

 • Geregeld persoonlijk contact (fysiek/telefonisch).

 • Binnen 4-6 weken (of eerder indien gewenst) vindt een gesprek plaats met de bedrijfsarts.

 • Bij complexe en langdurige casuïstiek wordt, waar nodig, een case manager ingeschakeld voor de nodige verdieping.

 • Re-integratie: vroegtijdig, creatief en weloverwogen.

Zo verlenen wij een dienst

Waar kun je op rekenen als je in zee gaat met Ascenditur:

 • Eén aanspreekpunt voor de organisatie (relatiemanager/ casemanager), die bereikbaar is. Gewoon telefonisch of die naar u toekomt indien gewenst.

 • Alle diensten vanuit één partij georganiseerd.

 • Dienstverlening afgestemd op wensen en behoeften klant.

 • Lokale organisatie, die de regio kent en zich verdiept in uw organisatie!

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Neem contact met ons op.