Begrippenlijst 

Hier vind je de meest voorkomende inzetbaarheidstermen én hun betekenis. Van A tot Z.

Definities

De wereld van duurzame inzetbaarheid kent een hoop begrippen en vakjargon die niet altijd even duidelijk zijn. Deze begrippenlijst helpt bij het begrijpen van deze termen.

Arbodienst

Een arbodienst ondersteunt werkgevers bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit omvat onder andere het uitvoeren van RI&E, het begeleiden van ziekteverzuim, het geven van adviezen over arbeidsomstandigheden, en het verrichten van arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Lees meer...

Arbowet

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is een Nederlandse wet die erop gericht is om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te waarborgen. Werkgevers moeten maatregelen nemen om arbeidsrisico’s te beheersen en een veilige werkplek te garanderen.

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts, ook wel arboarts genoemd, is een arts die gespecialiseerd is in arbeidsgezondheidszorg. De arboarts beoordeelt de gezondheid van werknemers, adviseert over werkhervatting en re-integratie, en helpt bij het voorkomen en verminderen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

Burn-out

Een burn-out is een toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting door langdurige stress en overbelasting gerelateerd aan werk. Ascenditur biedt burn-out coachingstrajecten. Lees meer...

Casemanagement

Casemanagement is het proces waarbij een casemanager de begeleiding van zieke werknemers coördineert en ondersteunt. De casemanager zorgt voor de communicatie tussen werknemer, werkgever en andere betrokken partijen, en helpt bij het opstellen en uitvoeren van een re-integratieplan. Lees meer...

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van werknemers om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken.

Ergonomie

Ergonomie richt zich op het optimaliseren van de werkplek en -omstandigheden om de gezondheid en efficiëntie van werknemers te verbeteren. Dit omvat het aanpassen van werkplekken om fysieke klachten te verminderen.

Externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional die medewerkers ondersteunt bij het omgaan met ongewenst gedrag, integriteitskwesties en conflicten op de werkvloer. Doordat de vertrouwenspersoon losstaat van de organisatie, kunnen medewerkers vertrouwelijk en zonder angst voor represailles hun zorgen bespreken. Dit draagt bij aan een veilige en respectvolle werkomgeving. Lees meer...

Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE)

Een Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) beoordeelt de fysieke capaciteiten van een werknemer in relatie tot de vereisten van hun werk. Het helpt bij het bepalen van de geschiktheid voor bepaalde taken en bij het opstellen van re-integratieplannen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie behandelt en begeleidt bij het verbeteren van de fysieke belastbaarheid, zoals bij knie-, rug- of schouderklachten. Het doel is om de mobiliteit en functie van het lichaam te herstellen of te verbeteren door middel van oefeningen, massages en andere technieken.

Hydrotherapie

Hydrotherapie is een vorm van beweegtherapie in water, geschikt voor mensen die vanwege een lage belastbaarheid niet regulier kunnen trainen. Het helpt bij het verbeteren van de fysieke conditie en het verlichten van pijnklachten.

Interventie

Een interventie is een kortdurend programma dat gericht is op het verbeteren of behouden van de inzetbaarheid, gezondheid, of prestaties van werknemers. Bij Ascenditur worden interventies voorafgegaan door een screening en kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Lees meer...

Inzetbaarheidsmanagement

Inzetbaarheidsmanagement gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de mogelijkheden en vaardigheden van werknemers zodat ze nu en in de toekomst waardevol inzetbaar blijven. Dit omvat onder andere het voeren van inzetbaarheidsgesprekken, het bieden van trainingen en coaching, en het uitvoeren van onderzoeken om vroegtijdig belemmeringen te identificeren. Het doel is een open bedrijfscultuur en een preventieve aanpak van verzuim. Lees meer...

Inzetbaarheidsprofiel

Een inzetbaarheidsprofiel is een profiel dat inzicht geeft in de sterke punten, ontwikkelpunten en mogelijkheden van een werknemer om inzetbaar te blijven of te worden. Het profiel wordt gebruikt om gerichte interventies en ontwikkelplannen op te stellen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

IVA

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit is een regeling binnen de WIA die bedoeld is voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De IVA-uitkering biedt financiële zekerheid aan mensen die niet meer kunnen werken en geen perspectief hebben op herstel of terugkeer naar werk.

Jobcoaching

Jobcoaching is een begeleidingstraject waarbij een coach werknemers helpt om hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen, zodat ze succesvol en duurzaam aan het werk kunnen blijven. Dit kan gaan om ondersteuning bij het vinden van werk, het inwerken op een nieuwe functie, of het omgaan met uitdagingen op de werkplek.Lees meer...

Leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching richt zich op het verbeteren van de algehele gezondheid door middel van begeleiding op het gebied van bewegen, voeding en gedrag. Een leefstijlcoach helpt bij het aanleren van gezondere gewoonten en duurzame gedragsveranderingen, wat kan leiden tot meer energie, minder klachten en een betere kwaliteit van leven.

Mediation

Mediation is bemiddeling bij conflicten binnen de werkomgeving. Een mediator helpt de betrokken partijen om samen tot een oplossing te komen, wat bijdraagt aan een betere werksfeer en effectievere samenwerking.

Orthomoleculaire Therapie

Orthomoleculaire therapie streeft naar het optimaliseren van de concentratie voedingsstoffen in het lichaam. Deze therapie richt zich op het aanvullen van tekorten en het verbeteren van de algehele gezondheid door middel van voeding en supplementen.

Outplacement

Outplacement is een begeleidingstraject voor werknemers die hun huidige werkgever gaan verlaten, bijvoorbeeld door reorganisatie of ontslag. Het doel is om deze werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Dit omvat onder andere loopbaanadvies, sollicitatietrainingen en persoonlijke begeleiding om de kans op een succesvolle herplaatsing te vergroten. Lees meer...

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek dat de gezondheid van medewerkers beoordeelt. Het doel is om vroegtijdig gezondheidsrisico's te identificeren zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Een PMO helpt organisaties om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren en verzuim te voorkomen. Lees meer...

Re-integratie

Re-integratie is het proces waarbij een werknemer na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid terugkeert naar werk. Dit kan bij de huidige werkgever of bij een andere werkgever zijn, afhankelijk van de situatie en mogelijkheden van de werknemer. Het doel is om de werknemer weer duurzaam en passend aan het werk te krijgen. Lees meer...

Re-integratie spoor 1

Re-integratie spoor 1 richt zich op het terugkeren van de werknemer naar de eigen functie of een andere passende functie binnen de huidige organisatie. Hierbij worden verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals aanpassing van taken of tijdelijke functies om de werknemer weer aan de slag te krijgen. Lees meer...

Re-integratie spoor 2

Re-integratie spoor 2 wordt ingezet wanneer terugkeer naar de huidige werkgever niet mogelijk is. Hierbij wordt de werknemer begeleid bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever. Dit traject omvat onder andere het opstellen van een re-integratieplan, begeleiding, en het versterken van de inzetbaarheid van de werknemer. Lees meer...

RI&E

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een wettelijk verplicht proces waarbij organisaties de arbeidsrisico's binnen hun bedrijf in kaart brengen en evalueren. Het doel is om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement is het proces van het beheren en verminderen van ziekteverzuim binnen een organisatie. Het richt zich op het voorkomen van verzuim door proactieve maatregelen en het ondersteunen van zieke werknemers bij hun re-integratie. Dit omvat onder andere het opstellen van verzuimbeleid, begeleiding bij re-integratie en advies over arbeidsomstandigheden. Lees meer...

WGA

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het is een onderdeel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en richt zich op werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel kunnen werken. De regeling biedt een uitkering en ondersteuning om deze werknemers te helpen bij het vinden en behouden van werk.

WIA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die werknemers verzekert tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WIA is onderverdeeld in twee regelingen: de WGA (voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). De wet biedt een uitkering en begeleiding bij re-integratie om de arbeidsparticipatie te bevorderen.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de Inzetbaarheidsnieuwsbrief

En ontvang ieder kwartaal een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid!

Inschrijven Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding!

Zet vandaag nog de stap naar Duurzame Inzetbaarheid

Neem contact met ons op en ontdek hoe uw organisatie duurzaam inzetbaar kan worden.