Preventief Medisch Onderzoek PMO 

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de individuele werknemers, maar heeft ook voordelen voor de organisatie zelf. Lees hieronder meer...

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) breng je de aandachtspunten in kaart die de inzetbaarheid van je medewerkers belemmeren. Een PMO bij Ascenditur ziet er als volgt uit:


Modulaire opbouw

Stel zelf het PMO samen op basis van verschillende onderzoeksmodules.

Data-analyse en
rapportages

De data wordt geanalyseerd en in een anonieme groepsrapportage verwerkt.

Vervolgstappen en interventies

We helpen met de vervolgstappen richting duurzame inzetbaarheid.


Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek, ook wel een PMO genoemd, is een onderzoek dat de gezondheid van medewerkers in kaart brengt. Het doel van een PMO is om vroegtijdig gezondheidsrisico's te signaleren, zodat je er preventief mee aan de slag kunt. Hierdoor kunnen medewerkers en organisatie gericht werken aan duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim.

Een PMO is vaak gebaseerd op binnen de organisatie bekende risico’s, zoals die bijvoorbeeld uit een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) naar voren zijn gekomen en wordt vaak opgevolgd met een programma om tot verbetering te komen.

De fysieke gezondheid van de medewerkers wordt in kaart gebracht tijdens het medisch onderzoek. Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar BMI, cholesterol, kracht, bloeddruk en glucose. Afhankelijk van de werkzaamheden en aan het werk gerelateerde risico’s kunnen er ook nog aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Denk aan testen van voor visus, gehoor of longfunctie, maar ook bijvoorbeeld bloedonderzoek. 
Naast de fysieke gezondheid kan er ook onderzoek worden gedaan naar andere elementen die met de inzetbaarheid van medewerkers te maken hebben. Bijvoorbeeld de mentale gezondheid of onderdelen die te maken hebben met de inzetbaarheid in de organisatie zoals; werkdruk en -stress, werk-privébalans of ontwikkelingsmogelijkheden.

Een PMO bij Ascenditur - modulair en op maat

Iedere organisatie is anders en heeft te maken met zijn eigen werkomgeving en arbeidsrisico's. Dit betekent automatisch dat een PMO maatwerk is. Om hier adequaat op in te spelen werkt Ascenditur met een modulaire opzet. Zo kunnen we het PMO aanpassen naar de wensen van de organisatie. We kijken welke aanvullende onderzoeken nodig zijn naast een basisonderzoek. Zo kan er voor specifieke functies of afdelingen aparte onderzoeken worden uitgevoerd of kan er bijvoorbeeld een bloedonderzoek gedaan worden, omdat er sprake is van blootstelling aan schadelijke stoffen.

Inzetbaarheidsgesprek als module in het PMO

Ascenditur is gespecialiseerd in het onderzoek naar inzetbaarheid en dus bieden wij ook het inzetbaarheidsgesprek als module aan binnen een PMO. Vanuit een van tevoren ingevulde vragenlijst heeft elke deelnemer een gesprek met één van onze inzetbaarheidscoaches. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen in de persoonlijke rapportage. 

Voor de terugkoppeling aan de organisatie zijn deze gesprekken zeer waardevol. Ze vormen een verdiepend inzicht ten aanzien van bedrijfsspecifieke issues, signalen uit de praktijk. De gesprekken liggen vaak ook aan de basis voor de oplossing, aangedragen door medewerkers uit de praktijk. Een prima basis voor toekomstig inzetbaarheidsbeleid. 

Communicatie als basis voor kwaliteit

Het succes van een PMO ligt mede bij het deelnamepercentage. Hoe groter de deelname hoe waardevoller en betrouwbaarder de informatie voor een organisatie. Daarom besteden we veel zorg aan de communicatie, zodat alle medewerkers goed ingelicht zijn en het nut van het PMO inzien.  Los van de uitnodiging ontvangen alle medewerkers een op maat gemaakte brochure thuis met daarin alle nodige informatie over het onderzoek. Ook kunnen we op locatie zichtbaarheid creëren via bijvoorbeeld banners, posters of het narrowcasting systeem.

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek?


Als werkgever bestaat er een wettelijke verplichting om je medewerkers periodiek de mogelijkheid te geven om zich te laten onderzoeken. Dit is vastgelegd in de arbowet artikel 18Er zijn echter veel meer goede redenen waarom om een PMO te organiseren: 

  • Een PMO kan als basis worden gebruikt om als organisatie te werken aan duurzame inzetbaarheid

  • Het preventieve karakter van een PMO draagt bij aan het voorkomen van problemen in de toekomst. 

  • Een PMO geeft medewerkers inzicht in individuele aandachtsgebieden en wordt voor zien van een advies om er mee aan de slag te gaan.

  • Daarnaast zorgt een PMO ervoor dat medewerkers zich meer bewust worden van hun eigen fysieke en mentale gezondheid en hun inzetbaarheid in de organisatie. Bewustzijn vormt de basis voor een actieve houding bij de medewerker zelf.

  • Voor de organisatie geeft het inzicht in meer voorkomende inzetbaarheidsproblemen die medewerkers ervaren. Deze inzichten vormen de basis voor vervolgstappen om inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van HRM vorm te geven.

  • Duurzame inzetbaarheid verhoogt zowel de productiviteit als het werkplezier.

Informatie Brochure voor Medewerkers PMO
Preventief medisch onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek | PMO

  Op maat samengesteld PMO
  Medisch onderzoek
  Inzetbaarheidsgesprek met coach
  Groepsrapportage incl. data-analyse

Neem contact op
Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.