Individuele interventie: Rouwverwerking 

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Verlies hoort bij het leven en rouwen dus ook. 

Wat is rouw?

Rouw is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond. Rouw is een normale reactie op een verlieservaring, waarmee men het verlies stapsgewijs leert accepteren. 

De emotionele pijn die men voelt als een betekenisvolle persoon uit je leven is verdwenen, is ‘ de prijs’ die men betaalt voor de band die men met deze persoon had. 

Rouwen is vaak een moeizaam proces. Hoelang het duurt en hoe intensief het is, verschilt voor iedereen en in elke situatie. 

Rouw kan te maken hebben met het daadwerkelijk verlies van een partner, familielid of kind, maar kan ook te maken hebben met wat niet is gebeurd of met iets wat je hebt en wat verdwijnt. Denk aan: geen kinderen kunnen krijgen, verbroken relatie, ed. 

Wanneer een rouwdeskundige van Ascenditur inschakelen?

In algemene zin kan men stellen dat onder de volgende omstandigheden professionele hulp wenselijk of noodzakelijk is:

  • De rouwende vindt zelf dat hij hulp nodig heeft

  • Bij niet meer op oude niveau kunnen functioneren op de werkvloer

  • Bij (verergering van) geestelijke problemen na verlies

  • Bij merkbaar veranderde houding van de werknemer (teruggetrokken, verdrietig)

Lichamelijke reacties

Slaapproblemen, hyperactiviteit, verminderde of vergrote eetlust, spanningshoofdpijn, energieverlies.

Emotionele reacties

Verdriet, eenzaamheid, angst, opluchting, schuldgevoelens, agressie, rancune, machteloosheid, pessimisme.

Cognitieve reacties

Concentratieverlies, verminderde zelfwaardering, verwardheid, gespannenheid, hopeloosheid.

Gedragsmatige reacties

Emoties uiten, geagiteerdheid, teruggetrokkenheid, vermijding van personen of situaties, isolement.

Het is niet altijd makkelijk om te bepalen wanneer een rouwende persoon professionele hulp nodig heeft. Meestal komt een client uit eigen beweging of wordt hij gestuurd door zijn partner of familie. De rouwende zou doorgaans eerst de tijd moeten krijgen om op zijn eigen manier en is zijn eigen tempo te kunnen rouwen. Het is normaal dat iemand de eerste periode na het verlies wanhopig is en niet kan functioneren, maar dat moet natuurlijk niet te lang zo blijven. 


Odoo + afbeelding en tekst

Rouwverwerking traject

  Bewustwording van de rouwfases en in welke fase de client zich bevindt
  Aandacht voor het persoonlijke verhaal
  Leren omgaan met klachten (zie bovenstaande symptomen)
  Meer inzichten verkrijgen in het rouwproces en uiteindelijk het verlies een plek kunnen geven. 

  Doorlooptijd: 3-6 maanden

Neem contact op

Hoe ziet een interventie bij Ascenditur eruit?

1

Intakegesprek

Elke interventie bij Ascenditur start met een persoonlijk intakegesprek. Dit gesprek is cruciaal voor het begrijpen van de unieke uitdagingen en behoeften van de medewerker. We kijken verder dan alleen de oppervlakkige symptomen en verdiepen ons in het persoonlijke verhaal van de medewerker, inclusief hun leefstijl, voorkeuren en dagelijkse routines. Dit zorgt ervoor dat we een compleet beeld krijgen van de situatie, wat essentieel is voor het ontwikkelen van een effectieve en op maat gemaakte aanpak.

2

Persoonlijk plan van aanpak

Na het intakegesprek ontwikkelen we een persoonlijk plan van aanpak, dat specifiek is afgestemd op de behoeften, doelstellingen en omstandigheden van de medewerker. Dit plan omvat alle belangrijke aspecten van de interventie, zoals doelstellingen en praktische actiestappen die ontworpen zijn om de medewerker te helpen deze doelen te bereiken. Dit kan variëren van gedragsverandering tot fysieke activiteit, afhankelijk van de aard van de interventie.

3

Aan de slag

In de actieve fase van het traject werkt de medewerker, begeleid door een gespecialiseerde coach of therapeut, aan het realiseren van de gestelde doelen. Dit proces is dynamisch en veelzijdig, waarbij de coach of therapeut ondersteuning biedt bij het vinden van praktische oplossingen en het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedragspatronen. De duur van het traject varieert, meestal tussen de 3 en 6 maanden, afhankelijk van de individuele behoeften en voortgang van de medewerker.

Meer weten over rouwverwerking bij Ascenditur?

Neem gerust telefonisch contact met ons op.

De Ascenditur Methode Brochure

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.