Arbodienst

Wat doet een arbodienst nou eigenlijk? 

Een arbodienst speelt een cruciale rol bij het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Maar wat is een arbodienst? En wat doet een arbodienst nou eigenlijk precies?

Wat is het nut van een arbodienst?

Een arbodienst heeft als hoofddoel om de gezondheid en veiligheid van werknemers binnen een organisatie te waarborgen. Dit omvat het verminderen van gezondheidsrisico's, het bevorderen van een veilige werkomgeving, en het ondersteunen van werknemers bij ziekteverzuim en re-integratie. Door middel van een holistische benadering zorgt de arbodienst ervoor dat zowel werknemers als werkgevers zich bewust zijn van de nodige maatregelen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren​.

De taken van de arbodienst

Een arbodienst heeft verschillende taken om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers binnen een organisatie te waarborgen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een van de kernactiviteiten van de arbodienst is het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit proces helpt organisaties om arbeidsgerelateerde risico's te identificeren en te evalueren. Het doel is om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen zo klein mogelijk te maken. Hierbij wordt een plan van aanpak opgesteld om de geïdentificeerde risico's aan te pakken en de werkomgeving veiliger te maken.

Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO)

De arbodienst voert periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken uit, vaak bekend als PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek). Deze onderzoeken richten zich op het opsporen en voorkomen van gezondheidsrisico's die samenhangen met het werk. Ze bieden inzicht in zowel de individuele gezondheid van werknemers als de algemene gezondheidstrends binnen de organisatie.

Begeleiding bij Ziekteverzuim

Een belangrijke taak van de arbodienst is het begeleiden van werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim. Dit omvat verzuimmanagement en casemanagement, waarbij wordt gezorgd voor een goede organisatie van het verzuimproces. De arbodienst helpt bij het opstellen van re-integratieplannen en biedt begeleiding bij langdurige en complexe verzuimgevallen, met als doel werknemers zo snel en effectief mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Oordeel en Advies van de Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een centrale rol bij het beoordelen van arbeidsongeschiktheid en het geven van adviezen voor re-integratie. De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op, geeft werkhervattingsadviezen, en stelt een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op om inzicht te geven in wat een werknemer nog kan doen. Dit advies helpt zowel de werknemer als de werkgever om een effectief re-integratieproces te realiseren.

Advies over Arbeidsomstandigheden

De arbodienst adviseert werkgevers over diverse aspecten van arbeidsomstandigheden. Dit omvat aanbevelingen voor de inrichting van de werkplek, werktijden, werkdruk, en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit advies helpt organisaties bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers​.

Preventief medisch onderzoek

Verzuim en Arbo

De Arbodienst bij Ascenditur

  Advies over arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid
  Oordeel en advies van de bedrijfsarts
  Begeleiding bij ziekteverzuim
  
RI&E en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Neem contact op

Zet vandaag nog de stap naar Duurzame Inzetbaarheid

Neem contact met ons op en ontdek hoe uw organisatie duurzaam inzetbaar kan worden.