Conform Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK)

Totaaloplossing: Sociaal Veilige Werkomgeving 

Voorkom misstanden, voldoe aan de Wet bescherming klokkenluiders en creëer een werkplek waar iedereen zich prettig voelt.

Met Ascenditur.nl kunt u eenvoudig voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) en tegelijkertijd een veilige en productieve werkomgeving creëren voor uw medewerkers. 

Sociale veiligheid - Regel het snel en eenvoudig!

Met Ascenditur regelt u in een handomdraai alles wat nodig is om sociale veiligheid op de werkvloer te waarborgen:

 • Een veilige werkomgeving: Creëer een omgeving waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, zonder plaats voor ongepast gedrag of misstanden.

 • Duidelijke protocollen: Zorg voor een helder beleid en protocol voor het melden en afhandelen van incidenten.

 • Goede ondersteuning: Biedt uw medewerkers de begeleiding die ze nodig hebben bij meldingen of als ze het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag.


Wet bescherming Klokkenluiders, Arbowet en Psychosociale arbeidsbelasting

Volgens de Wet bescherming klokkenluiders moet een werkgever zorgen voor bescherming en begeleiding van personen die misstanden of ongewenst gedrag willen melden. Daarnaast moet de werkgever zijn werknemers beschermen tegen overmatige psychosociale arbeidsbelasting.

Concreet betekent dit dat een werkgever de volgende maatregelen moet treffen:

 1. Interne meldregeling (verplicht voor organisaties met meer dan 50 werknemers):

  • Een intern meldpunt waar werknemers mondeling en schriftelijk misstanden kunnen melden.

  • Een onafhankelijke meldfunctionaris.

  • Een (externe) vertrouwenspersoon die de melder kan begeleiden.

 2. Vertrouwenspersoon (binnenkort verplicht voor organisaties met meer dan 10 werknemers):

  • Werknemers kunnen hier terecht als ze ongewenst gedrag ervaren.

 3. Maatregelen vanuit de RI&E:

  • De organisatie moet passende maatregelen nemen tegen factoren die psychosociale problemen kunnen veroorzaken, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld.

Onze aanpak: Ascenditur biedt diverse oplossingen

Wij verminderen de regeldruk door een geïntegreerd aanbod dat alles in één keer regelt. Door het Integriteitsbeleid te combineren met de Externe Vertrouwenspersoon, verzekert u zowel beleidsmatige dekking als praktische ondersteuning voor uw werknemers.

Conform de Arbowet

Externe Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Set communicatiemiddelen
Vertrouwenspersoon protocol

  €360,- p.j.

Lees meer
Conform de  Klokkenluidersregeling

Integriteitsbeleid

 Meldpunt
Meldfunctionaris
Integratie met vetrouwenspersoon

  €360,- p.j.

Lees meer
Totaalpakket

Externe Vertrouwenspersoon + Integriteitsbeleid + Meldregeling

 Integriteitsbeleid dat aansluit bij de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders
 Een externe vertrouwenspersoon die melders van misstanden kan begeleiden
 Een gesprekspartner voor medewerkers die met ongewenst gedrag te maken hebben

  €995,- p.j.

Neem contact op
Conform de Klokkenluidersregeling

Opstellen Meldregeling

 Eenmalig opstellen
 Conform de Klokkenluidersregeling
 Op maat gemaakt

  €360,-

Lees meer

Preventief medisch onderzoek

Inzetbaarheidsmanagement

Totaalpakket: Sociale Veiligheid

  Externe vertrouwenspersoon
  Meldregeling
  Meldpunt
  
Meldfunctionaris

Neem contact op

Veelgestelde vragen over
Totaaloplossing: Sociale Veiligheid

Met het totaalpakket wordt de sociale veiligheid op de werkvloer gewaarborgd en voldoe je als werkgever aan de Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK). Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen erover:

Wat zit allemaal inbegrepen in het pakket?

Voldoet het totaalpakket aan de Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK)?

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Hoe kan een externe vertrouwenspersoon bijdragen aan een gezonde werkcultuur?


Wat is de klokkenluidersregeling?