Preventief Medisch Onderzoek

Wat is een preventief medisch onderzoek? 

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je medewerkers periodiek een PMO of PAGO te organiseren, maar wat is dat precies? wat zijn de voordelen ervan en hoevaak is het nodig? 

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek, ook wel een PMO genoemd, is een onderzoek dat de gezondheid van medewerkers in kaart brengt. Het doel van een PMO is om vroegtijdig gezondheidsrisico's te signaleren, zodat je er preventief mee aan de slag kunt. Hierdoor kunnen medewerkers en organisatie gericht werken aan duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim.

Een PMO is vaak gebaseerd op binnen de organisatie bekende risico’s, zoals die bijvoorbeeld uit een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) naar voren zijn gekomen en wordt vaak opgevolgd met een programma om tot verbetering te komen. De fysieke gezondheid van de medewerkers wordt in kaart gebracht tijdens het medisch onderzoek. Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar BMI, cholesterol, kracht, bloeddruk en glucose. Afhankelijk van de werkzaamheden en aan het werk gerelateerde risico’s kunnen er ook nog aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Denk aan testen van voor visus, gehoor of longfunctie, maar ook bijvoorbeeld bloedonderzoek. 

Naast de fysieke gezondheid kan er ook onderzoek worden gedaan naar andere elementen die met de inzetbaarheid van medewerkers te maken hebben. Bijvoorbeeld de mentale gezondheid of onderdelen die te maken hebben met de inzetbaarheid in de organisatie zoals; werkdruk en -stress, werk-privébalans of ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van een PMO?

De voordelen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn talrijk en belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers.

Inzicht in gezondheid en inzetbaarheid

Het PMO biedt werknemers een duidelijk beeld van hun fysieke en mentale gezondheid. Dit omvat metingen zoals bloeddruk, cholesterol en glucosewaarden, evenals een beoordeling van de fysieke en mentale belastbaarheid.

Verhoogde productiviteit

Gezondere werknemers zijn over het algemeen productiever. Door te investeren in hun gezondheid kunnen werkgevers de productiviteit en effectiviteit van hun personeel verhogen.

Vermindering van Verzuim

Door vroegtijdig gezondheidsproblemen te signaleren en aan te pakken, kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen. Dit helpt om verzuimkosten te verlagen en de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen.

Duurzame inzetbaarheid

Het PMO draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers langer gezond en gemotiveerd blijven om te werken, wat bijdraagt aan de continuïteit en groei van de organisatie.

Verschil tussen PMO en PAGO

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) verschillen vooral in hun benadering en doelstellingen.

Een PMO heeft een sterk preventief karakter en richt zich op het vroegtijdig signaleren van gezondheidsrisico's. Het omvat zowel fysieke als mentale aspecten en helpt medewerkers om proactief aan hun gezondheid en welzijn te werken.

Daarentegen is een PAGO meer gericht op het controleren van bestaande werkgerelateerde gezondheidsklachten en voldoet het aan wettelijke verplichtingen. Het PMO biedt daarmee een breder perspectief op duurzame inzetbaarheid en welzijn.

Hoe vaak is een PMO nodig?

In de Arbowet staat wel dat u een Preventief Medisch Onderzoek periodiek moet aanbieden, maar niet precies hoe vaak. De frequentie van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en risico's binnen een organisatie, maar over het algemeen wordt aanbevolen om een PMO eens per 2 tot 3 jaar uit te voeren. Deze regelmaat helpt om de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers goed te monitoren en eventuele risico's tijdig te signaleren en aan te pakken. Voor organisaties met hogere risico's of specifieke omstandigheden kan het nuttig zijn om vaker een PMO te organiseren.

Preventief medisch onderzoek

Inzetbaarheidsmanagement

Een Preventief Medisch Onderzoek
bij Ascenditur

  Op maat samengesteld PMO
  Medisch onderzoek en inzetbaarheidsgesprek met coach
  Groepsrapportage incl. data-analyse

Lees meer 

Zet vandaag nog de stap naar Duurzame Inzetbaarheid

Neem contact met ons op en ontdek hoe uw organisatie duurzaam inzetbaar kan worden.