Preventief Medisch Onderzoek

Waarom een preventief medisch onderzoek organiseren? 

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is van essentieel belang voor zowel medewerkers als werkgevers. Maar waarom is het organiseren van een PMO nou zo belangrijk?

Redenen voor preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek, ook wel een PMO genoemd, is een onderzoek dat de gezondheid van medewerkers in kaart brengt. Er zijn meerdere redenen om een PMO te organiseren.

Inzicht in inzetbaarheid

De meest voor de hand liggende reden om een PMO te organiseren is om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid. Naast het feit dat een PMO medewerkers inzicht geeft in hun individuele aandachtsgebieden, brengt een PMO ook gehele inzetbaarheid van de organisatie in kaart. Voor de organisatie geeft het inzicht in de meest voorkomende inzetbaarheidsproblemen die medewerkers ervaren. 

Inzetbaarheidsbeleid

Doordat een PMO inzicht biedt in de huidige inzetbaarheid, vormt het de perfecte basis voor vervolgstappen in de vorm van een inzetbaarheidsbeleid en is daarmee de eerste stap richting duurzame inzetbaarheid.

Bij Ascenditur zien we een PMO dan ook als onderdeel van inzetbaarheidsmanagement

Verlagen van verzuim

Een preventief medisch onderzoek speelt een cruciale rol in het verlagen van verzuim binnen een organisatie. Het preventieve karakter van een PMO helpt bij het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen, waardoor potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt, voordat ze leiden tot langdurig verzuim

Creeren van bewustwording

Daarnaast zorgt een PMO ervoor dat medewerkers zich meer bewust worden van hun eigen fysieke en mentale gezondheid en hun inzetbaarheid in de organisatie. Bewustzijn vormt de basis voor een actieve houding bij de medewerker zelf.

Wettelijke verplichting

Tenslotte is het volgens de Arbowet verplicht voor werkgevers om hun werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen om een onderzoek te gaan, dat erop is gericht de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Hoe vaak is een PMO nodig?

Ondanks dat de Arbowet werkgevers verplicht om periodiek een medisch onderzoek aan te bieden, specificeert de wet niet hoe vaak dit moet gebeuren. De frequentie van een PMO kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en risico's binnen een organisatie.

Over het algemeen wordt aanbevolen om een PMO eens per 2 tot 3 jaar uit te voeren. Deze regelmaat helpt om de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers goed te monitoren en eventuele risico's tijdig te signaleren en aan te pakken. Voor organisaties met hogere risico's of specifieke omstandigheden kan het nuttig zijn om vaker een PMO te organiseren.

Preventief medisch onderzoek

Inzetbaarheidsmanagement

Een Preventief Medisch Onderzoek
bij Ascenditur

  Op maat samengesteld PMO
  Medisch onderzoek en inzetbaarheidsgesprek met coach
  Groepsrapportage incl. data-analyse

Lees meer 

Zet vandaag nog de stap naar Duurzame Inzetbaarheid

Neem contact met ons op en ontdek hoe uw organisatie duurzaam inzetbaar kan worden.