De noodzaak van een externe vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen, integriteitskwesties en conflicten op de werkvloer komen helaas veel vaker voor dan we zouden willen. Denk aan pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie, maar ook misstanden op het gebied van integriteit. Deze situaties kunnen leiden tot een verstoorde werkrelatie, stress, angst en zelfs psychische klachten. Een externe vertrouwenspersoon vervult in dergelijke situaties een essentiële rol bij het voorkomen of oplossen van deze situaties.

De rol van een externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional die medewerkers kan begeleiden en ondersteunen bij het omgaan met problemen op de werkvloer. De inzet van een vertrouwenspersoon draagt bij aan het behoud van talent en verminderen van onnodig verloop. 

De waarde van een externe vertrouwenspersoon ligt in de kernwaarden: onafhankelijkheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid.

De kernwaarden van een externe vertrouwenspersoon

  • Onafhankelijkheid: Een externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatiestructuur en is niet gebonden aan hiërarchische verhoudingen. Dit zorgt voor een veilige basis waar medewerkers zonder angst voor represailles hun zorgen kunnen uiten.

  • Objectiviteit: De externe vertrouwenspersoon benadert elke melding onbevooroordeeld en luistert aandachtig naar de totale situatie. Deze objectieve benadering is cruciaal voor het vertrouwen van de medewerkers.

  • Vertrouwelijkheid: Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit is de basis waarop zij zich vrij voelen om gevoelige kwesties te bespreken.

Ondersteuning voor een gezond werkklimaat

Ascenditur begrijpt het belang van een veilige en respectvolle werkomgeving en biedt deskundige ondersteuning om een gezond werkklimaat te creëren. Met een focus op onafhankelijkheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid, staat de deskundige vertrouwenspersoon van Ascenditur klaar om organisaties te ondersteunen bij:

  • Het implementeren van een beleid voor vertrouwenspersonen

  • Het informeren van medewerkers over de rol van de vertrouwenspersoon 

  • Het voorlichten van management en medewerkers over een veilig werkklimaat 

  • Het begeleiden van medewerkers bij ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties

Neem contact op met Ascenditur

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe Ascenditur jouw organisatie kan helpen bij het creëren van een gezond werkklimaat. 

Contact opnemen

De Ascenditur Methode Brochure

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Benieuwd wat duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op.